Hotweb.vn - Định nghĩa lại giá trị web

Bảng giá Web giải pháp

Chi phí: 60.000.000 - 300.000.000 đồng tùy theo yêu cầu cụ thể, có thể hiểu đây chính là một phần mềm chạy trên nền web hơn là một website đơn thuần

Áp dụng: web đấu giá, web thương mại điện tử, sàn giao dịch điện tử, cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý trong doanh nghiệp

Mã nguồn: mã nguồn viết riêng, không sử dụng mã nguồn mở

Giao diện: thiết kế riêng theo ý khách hàng

Dung lượng gốc: khoảng 8Mb-10Mb (chưa tính các ảnh trong nội dung bài viết), không phát sinh mã thừa do không cần cài đặt thêm các Plug-in bổ xung như mã nguồn mở

Tốc độ nạp trang: thời gian mở trung bình là từ 0,1-0,3 giây/trang, gần như mở trang ngay lập tức. Sau nhiều năm sử dụng, tốc độ web vẫn như ban đầu

Khả năng nâng cấp: không hạn chế, có thể tùy chỉnh theo ý kiến của khách hàng vì mã nguồn hoàn toàn do HOTWEB xây dựng

Danh mục liên quan