Hotweb.vn - Định nghĩa lại giá trị web

Thiết kế Web doanh nghiệp

Thiết kế web doanh nghiệp hay còn gọi là Thiết kế web giới thiệu công ty, Thiết kế web giới thiệu sản phẩm và dịch vụ

Đây là một dạng website khá phổ biến, các chức năng cơ bản gồm:
 • Trang chủ: nêu bật được các thông tin quan trọng nhất, thông tin mới nhất
  • Banner/Slice ảnh động giới thiệu chung về công ty
  • Trích xuất các sản phẩm/dịch vụ nổi bật
  • Trích xuất Top 5-10 sự kiện nổi bật của công ty
  • Trích xuất  ...
  • Tìm kiếm thông tin
  • Thông tin liên lạc hỗ trợ trực tuyến
  • Liên kết Facebook Fanpage
 • Giới thiệu: có thể chỉ dùng một menu hoặc tách thành nhiều menu như:
  • Thư ngỏ
  • Giới thiệu chung
  • Định hướng phát triển
  • Tôn chỉ hoạt động
  • Cơ sở vật chất, dây chuyền sản xuất, công nghệ sản xuất ...
  • Thế mạnh hoặc những thành tựu đã đạt được
  • Cơ cấu tổ chức
  • Mạng lưới phân phối
 • Sản phẩm: nếu số lượng sản phẩm ít thì hiển thị luôn danh sách sản phẩm, ngược lại có thể chia sản phẩm thành các nhóm như:
  • Nhóm sản phẩm 1
  • Nhóm sản phẩm 2
  • Nhóm sản phẩm 3
  • ...
  • Nhóm sản phẩm N
 • Dịch vụ: nếu số lượng dịch vụ ít thì hiển thị luôn danh sách dịch vụ, ngược lại có thể chia dịch vụ thành các nhóm như:
  • Dịch vụ 1
  • Dịch vụ 2
  • Dịch vụ 3
  • ...
  • Dịch vụ N
 • Dự án: nêu một số dự án nổi bật
 • Đối tác: hiển thị Logo của các đối tác (kèm link web nếu có)
 • Tin tức: tùy theo đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà chia thành một hay nhiều nhóm tin
 • Tuyển dụng: luôn cập nhật các thông tin tuyển dụng mới nhất
 • Thư viện:
  • Thư viện ảnh
  • Thư viện Video
 • Liên hệ:
  • Thông tin liên hệ cơ bản
  • Form gửi thông tin liên hệ
  • Bản đồ vệ tinh
 • Liên kết mạng xã hội: liên kết với một số mạng xã hội phổ biến như Facebook/Twitter/Linkedin ...
 • Các trang quản trị: cập nhật động dữ liệu cho các danh mục trên
Các chức năng trên có thể tách/gộp/chuyển cấp/thêm/bớt cho phù hợp với đặc thù của mỗi doanh nghiệp, chi phí triển khai không hề thay đổi

Danh mục liên quan