Hotweb.vn - Định nghĩa lại giá trị web

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

Nguyễn Đức Thiện
Nhà sáng lập, Quan hệ khách hàng
Phùng Thanh Dung
Nhà sáng lập, Quan hệ khách hàng
Nguyễn Anh Tuấn
Nhà sáng lập, Quản trị hệ thống
Phạm Anh Tuấn
Nhà sáng lập, Phòng thiết kế
Phạm Thanh Thủy
Cố vấn Quản trị nội dung
Nguyễn Văn Hiếu
Phòng phần mềm
Lê Minh Khương
Phòng phần mềm
Kiều Thanh Tú
Kiểm thử sản phẩm
Dương Anh Vinh
Phòng phần mềm

Danh mục liên quan